Servicii


 

Servicii de locaţiune

Întreprinderea de Stat „Vamserinform”, amplasată în mun. Chișinău, str Petricani 21/3 are în gestiune clădiri clasificate ca depozite și  încăperi auxiliare care sunt destinate transmiterii în folosință provizorie agenților economici solicitanți.

Antrepozit vamal

regimul de antrepozit vamal este un regim vamal suspensiv, care permite depozitarea marfurilor straine si autohtone in anumite locuri aprobate de organul vamal, si care se afla sub supravegherea acestuia, fara aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica economica.

Servicii informaţionale

Elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software.
Crearea şi implementarea aplicaţiilor software, adăugarea unor noi funcţionalităţi la aplicaţiile  existente, migrarea spre versiuni noi.


 

Revista VAMA

Locuri vacante

Rapoarte

Anunţ