Cursuri de instruire profesională

Anunț


Întreprinderea de Stat „Vamservinform” anunţă începerea la  20 noiembrie 2017 a cursurilor de instruire primară a specialiştilor în domeniul vămuirii, cu o durată de 5 săptămîni. Programul de studii va permite audienţilor să obţină cunoştinţe şi aptitudini necesare exercitării atribuţiilor specialistului în domeniul vămuirii.

Cerinţe minime obligatorii:
–    studii superioare sau medii de specialitate;
–    cunoaşterea şi utilizarea computatorului.
Solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
–    copia buletinului de identitate;
–    copia diplomei de studii;
–    cerere de înscriere.

Cursurile se vor desfăşura în incinta Centrului de instruire a colaboratorului vamal (Chişinău, bd. Dacia, 49/6).
Adresa: mun. Chişinău, str. Petricani 21/3,  ÎS „Vamservinform”,
Secţia resurse umane şi formare profisională, tel/fax (022) 400-265 / 31 23 41