Invitație la concurs

Anunț


ÎS ”Vamservinform” intenționează să achiziționeze:
Lucrări de reparație a încăperilor amplasate la etajul X, XII pe adresa bd. Ștefan cel Mare, 162 (conform caietului de sarcini anexat).
Pentru participare la concurs operatorii economici urmează să prezinte următoarele documente:

  • Copia Certificatului de înregistrare;
  • Copia Extrasului din Registrul de Stat;
  • Copia Licenței.

Operatorii economici interesați pot obține informațiile suplimentare la adresa indicată –
ÎS ”Vamservinform”, str. Petricani, 21/3,
sau la nr. de tel. 022-43-29-19; tel.068335878.
Termenul limită de prezentare a ofertelor – 24.07.2018 ora 17.00, deschiderea ofertelor va avea loc la data de 25.07.2018 ora 9.30