Agenţia Servicii Publice şi-a început activitatea

Noutăți


Agenţia Servicii Publice şi-a început activitatea

Prestarea serviciilor, care anterior au fost în competenţa Î.S. „CRIS „Registru”, Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” începând cu 23 august curent vor fi oferite de Agenția Servicii Publice (ASP).

În scopul asigurării continuităţii prestării serviciilor publice, în temeiul Legii nr. 80 din 05.05.2017 şi Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.2017, vor fi aplicate temporar nomenclatoarele serviciilor și tarifele în vigoare ale instituţiilor reorganizate.

Din 465 de servicii pe care le va presta ASP, 98 vizează înregistrarea și evidența populației, 24 – înregistrarea și licențierea unităților de drept, 99 de servicii sunt din domeniul înregistrării bunurilor imobile și 50 – din domeniul înmatriculării mijloacelor de transport și calificării conducătorilor auto.

Agenția Servicii Publice a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 19 iulie 2017, prin reorganizarea Î.S. „CRIS „Registru”. Fuziunea Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” se va încheia astăzi, 23 august.

https://monitorul.fisc.md