Simplificarea condiţiilor de obţinere a statutului de Exportator aprobat

Noutăți


Simplificarea condiţiilor de obţinere a statutului de Exportator aprobat

Serviciul Vamal informează despre intrarea în vigoare a modificărilor operate în Codul Vamal care simplifică procedura de obținere a statutului de Exportator aprobat. Deținerea certificatului de Exportator aprobat îi acordă agentului economic dreptul de a confirma originea preferențială a mărfurilor exportate, prin completarea declarațiilor pe factură/declarațiilor de origine, indiferent de valoarea mărfurilor tranzacționate, fapt ce exclude necesitatea obținerii Certificatului de origine de la organul vamal.

Astfel, în rezultatul modificărilor promovate de către Serviciul Vamal, de acest statut vor beneficia exportatorii care derulează tranzacții de export de cel puțin un an (comparativ cu termenul de trei ani prevăzut până la momentul intrării în vigoare a modificărilor respective). O altă normă prevede reducerea frecvenței efectuării exporturilor preferențiale, care erau necesare pentru examinarea eligibilității agentului economic în vederea acordării statutului facilitar prenotat.

Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a respectivelor modificări, pentru obținerea Certificatului de Exportator aprobat va fi suficientă confirmarea efectuării a cel puțin cinci exporturi preferențiale în decurs de trei luni calendaristice consecutive, fiind astfel anulată condiția realizării a 30 de tranzacții similare,  prevăzute anterior.

De asemenea, a fost exclusă cerința privind lipsa datoriilor exportatorului față de bugetul public național, precum și cea referitoare la obligativitatea organului vamal de a efectua auditul post-vămuire a activității economice a Exportatorului aprobat cel puțin o dată pe an. În aceste condiții, controlul ulterior va fi realizat în baza analizei de risc sau a rezultatelor verificărilor ulterioare efectuate în cadrul cooperării administrative.

Actualmente, 14 agenți economici beneficiază de facilitățile prevăzute de statutul de Exportator aprobat.

http://customs.gov.md/