Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

Noutăți


Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

În perioada 14-20 august 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 392,8 mil. lei, fiind perfectate per total 9 826 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 74 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 45 de cazuri contravenţionale şi aplicate amenzi în sumă de 183 mii lei.

În perioada de referință, fluxul unităților de transport a constituit 101 062 de traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 19 102 și respectiv 13 348 traversări.

http://customs.gov.md/