Agenția proprietății publice va fi reorganizată

Noutăți


Agenția proprietății publice va fi reorganizată

Cancelaria de stat a prezentat pentru dezbateri publice proiectul regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției proprietății publice (APP). Documentul descrie misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile agenției, organizarea activității ei, structura, statele de personal și lista întreprinderilor subordonate.

Potrivit proiectului, APP este structura administrativă centrală, subordonată guvernului, care realizează politicile statului în următoarele domenii: administrarea bunurilor aflate în proprietatea statului, vânzarea proprietății de stat, activitatea de privatizare, parteneriatul public-privat, evidența proprietății publice, asigurarea respectării drepturilor patrimoniale și ale intereselor statului. Potrivit statelor de personal, APP va avea 52 de angajați.

Agenția va fi condusă de un director și doi adjuncți ai acestuia și toți ei vor fi numiți de guvern. APP va avea cabinetul directorului general cu statut de serviciu, cinci direcții, un serviciu de audit intern, dar și încă șase servicii și secții. De asemenea, va fi creat un colegiu din 9 persoane (conducerea APP, șefii subdiviziunilor agenției, reprezentanți ai altor instituții de stat, comunității științifice și de business) care va examina aspectele privind organizarea activității instituției, va soluționa problemele urgente, va elabora prognoze.

În lista întreprinderilor de stat administrate de APP vor intra Centrul de expertiză și evaluare, centrul auto specializat Nistru-Tavria și Aeroportul din Chișinău. Dar în decurs de 6 luni, toate structurile administrației publice centrale și cele care le sunt subordonate vor transmite la balanța APP întreprinderile de stat în care sunt fondatori, conform regulamentului despre modul de transmitere a obiectivelor de proprietate publică, iar toate contractele încheiate anterior privind exercitarea drepturilor de acționari și administratori ai proprietății publice în societățile comerciale, încheiate cu ministerele și structurile puterii centrale vor fi reziliate.

În nota informativă la proiect se arată că reorganizarea Agenției proprietății publice va duce la cheltuieli suplimentare pentru întreținerea acesteia. Anual va fi nevoie de aproximativ 1,1 mil. lei, iar pentru 2017 – suplimentar va fi nevoie de 160 mii de lei pentru realizarea reformei administrației publice. Consultările pe marginea proiectului vor dura până la 6 octombrie.

http://www.infomarket.md/