PIB-ul Moldovei în I semestru din 2017, în creștere

Noutăți


PIB-ul Moldovei în I semestru din 2017, în creștere

Produsul intern brut al Moldovei a însumat în I semestru din 2017 63 mld. 921 mil. lei, în creștere în termeni reali cu 2,8% față de aceeași perioadă din 2016. Informația a fost anunțată de Biroul Național de Statistică.

Instituția a precizat că în trimestrul II 2017, PIB-ul pe serie brută, a însumat 34 mld. 251 mil. lei în prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 2,5% față de trimestrul II 2016. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 2,8% față de același trimestru din 2016 și cu 0,7% față de trimestrul I 2017.

Cea mai mare contribuție la creșterea PIB-ului în I semestru din 2017, comparativ cu perioada similară din anul trecut, au avut-o următoarele tipuri de activitate: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,5%), cu o pondere de 21,8% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) de 7,2%; construcțiile, informațiile și comunicațiile (câte +0,2%), al căror VAB a crescut cu 4,5% și, respectiv, 2,8%, iar ponderea la formarea PIB – 3,8% și 6,4%. Acumulările la bugetul public național din impozite pe produse au depășit nivelul perioadei similare din anul trecut 6,4%, influențând creșterea PIB cu 1,1%, având o pondere în PIB de 17,7%.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut următoarele activități economice: agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,2%), al căror VAB s-a redus cu 4,1%, iar ponderea în PIB a ajuns la 4,9%, administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,1%) cu o pondere de 15,3% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 0,8%.

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat: consumului final al gospodăriilor populației (+3,5%), cu o pondere de 87,8% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 4%; formării brute de capital fix (+1,1%), cu o pondere de 22,1% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 4,8%. Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-4,1%), consecință a creșterii volumului importurilor de bunuri și servicii (79,4%), raportat la cota exporturilor de mărfuri și servicii (45,4%).

http://www.infomarket.md/