Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

Noutăți


Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

În perioada 11-17 septembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 480 mil. lei, fiind perfectate per total 11 042 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 62 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 67 de cazuri contravenţionale şi aplicate amenzi în sumă de 267,8 mii lei.

În perioada de referință, fluxul unităților de transport a constituit 92 975 de traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 17 547 și respectiv 14 224 traversări.

În acest context, în vederea evitării unor eventuale blocaje în punctele de trecere cu cele mai mari valori de trafic, recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru tranzitarea tuturor posturilor vamale existente. Harta interactivă a punctelor de trecere, dar și fluxul unităților de transport în regim online pot fi vizualizate pe pagina web a Serviciului Vamal.

http://customs.gov.md/