Din 28 octombrie, se va utiliza factura fiscală unificată

Noutăți


Din 28 octombrie, se va utiliza factura fiscală unificată

Toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor a TVA și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, însă au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special – factura fiscală unificată pentru documentarea atât a livrărilor impozabile cu TVA, cât și a celor neimpozabile. Reglementarea intră în vigoare începând cu 28 octombrie curent, a anunțat șefa de direcție de la Ministerul Finanțelor, Alesea Boghiu.

Sursa citată a menționat că scopul acestei schimbări este de a simplifica modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor și serviciilor, indiferent de faptul dacă acestea sunt impozabile cu TVA.

„Pentru facilitarea utilizării de către entitate a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” a fost aprobat formularul facturii fiscale noi, precum și instrucțiunea privind completarea acesteia. Totodată, factura fiscală se va utiliza și în cazurile transportării/transmiterii activelor fără transferarea dreptului de proprietate”, a spus Alesea Boghiu.

La rândul său, șeful-adjunct de direcție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Igor Stavinschi, a specificat că însăși procesul de obținere a facturilor fiscale de model nou nu a fost modificat.

„Ca și până acum, entitățile care solicită documente primare de strictă evidență, vor putea beneficia și în continuare de serviciile fiscale electronice, care permit comandarea lor la distanță de la SFS. Totodată, prețul facturilor fiscale de tip nou nu va fi modificat”, a afirmat Stavinschi.

Aceeași sursă a precizat că stocurile facturilor și facturilor fiscale executate tipografic până la 28 octombrie curent pot fi utilizate până la epuizarea totală.

Conform datelor SFS, pe parcursul ultimilor doi ani are răspândire tot mai largă în rândul contribuabililor metoda de obținere a facturii fiscale prin atribuirea de către SFS a diapazonului de serie și numere.

Această procedură se realizează exclusiv prin canale electronice de comunicare între autoritatea fiscală și contribuabili. Astfel, pe parcursul anului 2016, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost atribuite pe această cale, 11,4 milioane de serii și numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor și facturilor fiscale, iar în nouă luni ale acestui an au fost deja eliberate 13,8 milioane de serii și numere.

http://www.moldpres.md/