Numărul structurilor de stat cu funcţii de control va fi redus

Noutăți


Numărul structurilor de stat cu funcţii de control va fi redus

Numărul structurilor de stat care efectuează controlul asupra activității de întreprinzător va fi redus de la 70 la 13. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, Guvernul a revizuit cadrul normativ privind reglementarea controlului de stat și totalitatea organelor cu drept de control de stat și a instituit şi un nou sistem de control, în vederea atingerii unei eficiențe maxime a acestui instrument – controlul de stat, pentru a micșora presiunea asupra mediului de afaceri și cu scopul de a asigura protecția consumatorului.

Obiectivul de reducere a poverii asupra agenților economici, în special prin scăderea numărului de controale, dar şi prin asigurarea proporționalității acestora, este stabilit și în Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată de Guvern. Astfel, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la publicarea acestor hotărâri, vor fi create comisii de reorganizare a instituților, iar în termen de până la 2 luni va fi asigurată, prin intermediul comisiei de reorganizare, fuziunea, crearea și transmiterea patrimoniului acestora, de asemenea, crearea structurii noi interne, statelor de personal pentru fiecare dintre acestea și prezentat Guvernului spre aprobare Regulamentul privind organizarea și funcționarea autorităților.

În rezultatul reformei Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor îşi schimbă denumirea în Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei. Deja a fost creată Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Institutul pentru Protecția Mediului. Printre celelalte organe cu funcții de control se regăsesc, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Agenţia Naţională Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenţia Navală, Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, alte cinci autorități publice aplică parțial prezenta lege în măsura în care nu contravine prevederilor legilor privind activitatea de control şi supravegherea acestora.

Printre acestea se regăsesc, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.

Reorganizarea și optimizarea instituțiilor cu funcții de control nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Cheltuielile urmează să se efectueze din contul și în limita bugetelor deja aprobate pentru anul 2017.

http://www.infomarket.md/