În ianuarie 2018 s-au majorat dobânzile la credite

Noutăți


În ianuarie 2018 s-au majorat dobânzile la credite

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională în luna ianuarie 2018 a constituit 9,80 la sută, majorându-se cu 0,22 p.p. faţă de luna precedentă. Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, acelaşi indice s-a diminuat cu 1,75 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului 2017.

În perioada de referinţă creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost cele mai atractive. În luna ianuarie 2018, ponderea lor a constituit 45,93 din volumul total al creditelor în moneda naţională. De menționat că rata medie a acestor credite a fost de 9,55 la sută (în creștere cu 0,38 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Ponderea majoră a creditelor noi acordate în moneda naţională, 55,83 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională, le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 10,20 la sută. În același timp, persoanelor fizice le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 9,30 la sută.

http://www.infomarket.md/