CTIF: conturi bancare pentru garanțiile brokerilor vamali

Noutăți


CTIF: conturi bancare pentru garanțiile brokerilor vamali

Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF), reorganizat prin fuziunea întreprinderilor de stat Fiscservinform, Vamservinfom și Fintehinform, care are autonomie financiară şi deţine conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, va deține și conturi bancare în instituții financiare pentru obținerea garanțiilor bancare necesare activității de broker vamal și a celei privind derularea regimului de antrepozit vamal.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea și completarea Hotărârii Guvernului cu privire Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.

Completare documentului cu această prevedere este cauzată de faptul că unul din genurile de activitate a CTIF, preluat de la Î.S. „amservinform, este prestarea serviciilor de broker vamal în baza licenței. Licențierea activității de broker vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și a Codului Vamal al RM.

În acest sens, art.163 din Codul Vamal prevede că pentru a primi licența pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie să dispună, întru asigurarea responsabilității pentru plățile vamale calculate, de două mil. lei sub formă de depozit depus la contul unic al organului vamal sau sub formă de garanție bancară eliberată pe numele organului vamal.

Tot în acest context se mai propune ca instituția să poată utiliza în activitatea sa, pe lângă conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, cele din activitățile de broker vamal și cele privind derularea regimului de antrepozit vamal, pentru care se vor deschide conturi bancare în instituțiile financiare.

Actualmente hotărârea prevede că noua instituție va utiliza în activitatea sa doar conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor.

https://monitorul.fisc.md