Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

Noutăți


Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

În perioada 14–20 mai 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 437,1 mi. lei, fiind perfectate per total 10 460 declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 110 tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost întocmite 51 de procese-verbale cu privire la contravenție şi aplicate amenzi în sumă de 245,9 mii lei.

În aceeași perioadă, fluxul unităților de transport a constituit 91 662 traversări. Cele mai mari valori de trafic sunt consemnate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 17 854 și respectiv 13 184 traversări.

customs.gov.md