În Moldova numărul milionarilor în lei a crescut

Noutăți


În Moldova numărul milionarilor în lei a crescut

Numărul milionarilor din Republica Moldova care au depus declarații pe impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017 s-a dublat în ultimii cinci ani, iar averea lor cumulativă în anul trecut a fost de 1,28 mld. lei. Cea mai accentuată și pronunțată creștere a fost consemnată în rândul persoanelor care au declarat venit de la 1 la 3 mil. lei, de la 285 în 2015, la 345 în 2016 și 461 persoane în 2017, a anunțat într-o conferință de presă directorul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Serghei Pușcuța.

Potrivit fiscului, opt persoane au declarat venituri de peste 11 mil. lei fiecare. Aceste sume nu includ veniturile sub formă de dividende, royalty, câștiguri de la jocuri de noroc și campanii promoționale, venituri de la darea în locațiune a bunurilor mobile și imobile persoanelor juridice, venituri de la comercializarea producției din fitotehnie, horticultură și zootehnie.

Cel puțin un număr de 1792 persoane au obținut în anul 2017 venituri ce depășesc 1 mil. lei, Republica Moldova având astfel cu 243 milionari mai mulți decât în anul precedent. Cel mai tânăr milionar are 24 de ani, iar cel mai vârstnic – 80 de ani. Datele prezentate de către SFS mai relevă că cel mai mare venit înregistrat de o persoană fizică a fost de aproape 64 mil. lei.

Directorul SFS a mai menționat că persoanele fizice (cetățeni) au depus în total 211 208 declarații. Fiscul constată o  creștere cu 10 621 a numărului declarațiilor depuse electronic. Peste 1,2 mil. persoane fizice au înregistrat venituri impozabile anul trecut, care se ridică la 53,7 mld. lei, suma impozitului pe venit, în total, fiind de 4,2 mld. lei.

Potrivit informației declarate de către agenții economici pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat total venituri în sumă de 364,9 mld. lei și total cheltuieli în sumă de 335,55 mld. lei. Comparativ cu anul precedent veniturile s-au majorat cu 19,0 mld. lei, iar cheltuielile au înregistrat o majorare cu 9,39 mld. Suma totală a impozitului pe venit, calculat în perioada de gestiune, constituie 3,51 mld. lei fiind în creștere comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 789,12 mil. lei sau cu 23 la sută.

«Acești indicatori ne vorbesc despre faptul că a crescut valoarea adăugată înregistrată în ansamblu pe economia națională, drept urmare a sporirii eficienței (rentabilității) afacerilor, dar și a diminuării treptate a ponderii economiei subterane», a subliniat Serghei Pușcuța.

https://www.moldpres.md