Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

Noutăți


Comerțul exterior al R. Moldova cu țările UE a crescut

În perioada 11-17 iunie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 425,5 mil. lei, fiind perfectate per total 9 860 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 85 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost întocmite 52 de procese-verbale cu privire la contravenție şi aplicate amenzi în sumă de 197,7 mii lei.

În perioada de referință, fluxul unităților de transport a constituit 99 814 traversări. Cele mai mari valori de trafic sunt consemnate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 19 180 și respectiv 14 018 traversări.

http://customs.gov.md