Datoria publică a Moldovei a scăzut cu 824,6 mil. lei

Noutăți


Datoria publică a Moldovei a scăzut cu 824,6 mil. lei

Datoria publică totală a Republicii Moldova în perioada ianuarie-mai 2018 a scăzut cu 824,6 mil. lei, sau 1,6%, până la 50,8 mld. lei la sfârșitul lunii mai.

Potrivit Ministerului Finanțelor din Moldova, reducerea datoriei publice totale în primele cinci luni ale acestui an s-a datorat scăderii datoriei publice externe exprimate în lei, ceea ce se explică prin întărirea leului moldovenesc față de dolar. În același timp, creșterea indicatorului a fost înregistrată pe datoria internă de stat.

În special, datoria publică internă în perioada ianuarie-mai 2018 a crescut cu aproximativ 210 mil. lei, sau cu 0,9% – de la 22,58 mld. lei (la sfârșitul lunii decembrie 2017) la 22,79 mld. lei (la sfârșitul lunii mai 2018). În același timp, datoria publică externă exprimată în lei pentru aceeași perioadă a scăzut cu 1,03 mld. lei, sau cu 3,6% – de la 29,08 mld. lei la 28,05 mld. lei. În același timp, ponderea datoriei publice interne în totalul datoriei de stat a Moldovei a crescut de la 43,7% la 44,8%, în timp ce ponderea datoriei publice externe a scăzut în aceeași proporție – de la 56,3% la 55,2%. În general, ponderea datoriei naționale totale în PIB a scăzut de la 34,4% la sfârșitul anului 2017 la 31,2% la sfârșitul lunii mai 2018.

Datoria națională totală a Republicii Moldova în anul 2017 a crescut cu 874,5 mil. Lei, sau cu 1,7 la sută, ajungând la un nivel istoric de 51,66 mld. lei. În același timp, datoria publică internă a crescut cu 1,06 mld. lei, sau 4,9% – la 22,58 mld. lei, în timp ce datoria publică externă în lei a scăzut cu 184,4 mil. lei, sau cu 0,6% – până la 29,08 mld. lei. Noul maxim istoric al datoriei publice totale a Moldovei a fost înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2018, când a constituit 51,78 mld. lei.

http://infomarket.md