Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

Noutăți


Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

În perioada 25 iunie–01 iulie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 416,3 mil. lei, fiind perfectate per total 9 701 declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 418 încălcări ale legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost întocmite 60 de procese-verbale cu privire la contravenție şi aplicate amenzi în sumă de 223,4 mii lei.

În aceeași perioadă, fluxul unităților de transport a constituit 100 015 traversări. Cele mai mari valori de trafic sunt consemnate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale continuă a fi Leușeni și Sculeni, cu 19 490 și respectiv 13 422 traversări.

http://customs.gov.md