Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

Noutăți


Sinteza încasărilor vamale la bugetul de stat

În perioada 09–15 iulie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 423,8 mil. lei, fiind perfectate per total 10 451 declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 352 de încălcări ale legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost întocmite 28 de procese-verbale cu privire la contravenție şi aplicate amenzi în sumă de 90,5 mii lei.

În aceeași perioadă, fluxul unităților de transport a constituit 113 378 traversări. Cele mai mari valori de trafic sunt consemnate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 20 926 și respectiv 15 291 traversări.

 http://customs.gov.md