Serviciul Vamal sporește încasările la bugetul de stat

Noutăți


Serviciul Vamal sporește încasările la bugetul de stat

În primul semestru al acestui an, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat 9,66 mld. lei, cu 270 de mil. lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Datele au fost prezentate în cadrul ședinței de bilanț privind activitatea Departamentului venituri și control vamal (DVCV). În cadrul reuniunii, prezidate de către Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a fost prezentată evoluția principalilor indicatori de progres, precum și stabilite termene pentru realizarea altor măsuri de eficientizare a activității vamale.

Conform competențelor, responsabilii din cadrul DVCV au raportat despre gradul de implementare a reformelor de facilitare a comerțului. În acest sens, autoritatea vamală continuă desfășurarea sesiunilor de informare și promovare a instrumentelor de facilitare, astfel încât să sporească numărul operatorilor economici care beneficiază de statutele AEO, Exportator Aprobat și PVD.

Este important să continuăm promovarea acestor instrumente de facilitare a comerțului internațional, îndeosebi, în condițiile în care, aplicarea acestora contribuie și la creșterea economiei. Iar acest lucru este cel mai vizibil în cifre. Avem o creștere triplă a certificatelor de origine emise pentru titularii statutului de Exportator Aprobat, ceea ce a influențat pozitiv și exporturile.” a punctat Vitalie Vrabie.

Potrivit datelor oficiale, în primele șase luni ale acestui an, volumul exporturilor a crescut cu 16%, cifrându-se la 28 mld. lei. În același timp, valoarea mărfurilor exportate în baza declarațiilor de origine prezentate de către deținătorii statutului de Exportator Aprobat a crescut de aproximativ trei ori, însumând 2,78 mld. lei.

În aceeași ordine de idei, Vitalie Vrabie a solicitat accelerarea dezvoltării comerțului electronic, astfel încât producătorii autohtoni să poată accesa mai ușor piețele de desfacere externe. Acțiunile la acest capitol mai vizează și crearea unor module care ar simplifica și tranzacțiile operate de întreprinzătorii mici și mijlocii, care exportă cantități moderate de produse. Pentru aceștia urmează a fi aplicat un concept simplificat de declarare, care ar exclude necesitatea contractării serviciilor unui broker vamal.

În cadrul discuțiilor, Directorul Serviciului Vamal a mai cerut asigurarea implementării controlului comun la frontiera moldo-ucraineană, precum și continuarea promovării acestui concept și pentru frontiera cu România. De asemenea, s-a atras atenția asupra respectării termenelor agreate pentru proiectul Twinning privind implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit și a Ghișeului Unic.

Dezvoltări de module sunt preconizate și pentru componenta de gestionare a veniturilor. Un obiectiv în acest sens îl constituie automatizarea procedurii de rambursare a sumelor de garanții.

Totodată, discuțiile au vizat și baza de date TARIM. Conform modificărilor propuse, această bază de date nu va mai avea un caracter obligatoriu, ci unul consultativ.

În intervențiile sale, șeful Vămilor a mai indicat să fie asigurată supravegherea vamală a mărfurilor plasate în regim suspensiv precum cel de antrepozit vamal, tranzit, perfecționare activă/pasivă și admitere temporară.

De asemenea, Vitalie Vrabie a subliniat și necesitatea consolidării capacităților instituționale ale Laboratorului Vamal prin dotarea cu noi echipamente și diversificarea metodelor de încercări. Actualmente, Laboratorul Vamal este acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator pentru mai multe tipuri de produse, între care cele petroliere, alimentare, textile sau spirtoase.

http://customs.gov.md