Prezentare generală


ÎS „Vamservinform” a fost creată ca urmare a reorganizării prin contopire a ÎS „Moldvama Grup” şi ÎS „Vamtehinform” prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 178 din 23.03.2011 şi Ordinul Serviciului Vamal nr. 102-O din 05.04.2011 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Vamservinform”.

Echipa ÎS „Vamservinform“ este constituită din specialişti de înaltă calificare în domeniul vămuirii şi sectorul de tehnologii informaţionale. ÎS „Vamservinform“ este unica întreprindere de stat în domeniul  brokerajului vamal oferind serviciile pe teritoriul întregii ţări.

Sediul Întreprinderii:
                    MD 2059, mun. Chişinău, str. Petricani, 21/3

Administrator al întrepriderii  -
                    MUNTEAN VADIM.

Fondator al Întreprinderii este Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Principalele genuri de activitate a Întreprinderii sunt:

  • servicii de antrepozit vamal şi depozit provizoriu;
  • servicii de depozitare;
  • servicii de broker vamal;
  • administrarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale ale Serviciului Vamal şi subdiviziunii lui;
  • reprezentarea în bază de acord (mandat) a Serviciului Vamal în chestiunile ce ţin de implementarea şi promovarea tehnologiilor informaţionale atît în cadrul Serviciului Vamal cît şi înafara lui.

Graţie echipei profesioniste de care dispunem, întreprinderea este deschisă şi altor instituţii de stat sau companii care doresc eficienţă şi creştere a productivităţii prin soluţiile şi serviciile pe care le oferim. Echipa specialiştilor intreprinderii va identifica soluţiile şi serviciile care se potrivesc celor mai riguroase cerinţe si va executa lucrările la cel mai înalt nivel de calitate.