Antrepozit Vamal

Antrepozit Vamal


Antrepozit vamal – regimul de antrepozit vamal este un regim vamal suspensiv, care permite depozitarea marfurilor straine si autohtone in anumite locuri aprobate de organul vamal, si care se afla sub supravegherea acestuia, fara aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica economica. ÎS “VamServInform” dispune de antrepozite vamale autorizate, cu suprafaţa totală 12115 metri patraţi, dotate cu utilaje de incarcare-descarcare, cintarire, care sunt amplasate:

Antrepozit Vamal - Petricani
mun.Chisinau,str.Petricani,21/3
tel.43-21-11;mob.069984840

Antrepozit Vamal –Leuseni
r-nul Hincesti,sat.Leuseni
tel. mob.060302455
   

Antrepozit Vamal – Tudora
r-nul
.Causeni,sat.Tudora
tel. mob.060302456

Antrepozit Vamal – Balti
mun.Balti,str.Stefan Cel Mare,195
tel.6-44-13; mob.060200813

Telefoanele de contact a directiei “Antrepozite Vamale Publice” I.S.”Vamservinform”:
Contabilitatea: tel/fax 43-21-11, mob.060302458, Sef directie: 069640315 

In cadrul regimului de antrepozit vamal exista posibilitatea de a efectua in antrepozit diferite operatiuni cu marfurile. De exemplu:

- curatire              - divizarea in partide                    - marcarea
- ventilare            - formarea expeditiilor                - vopsirea impotriva coroziunii
- uscare                - impachetarea                               - reambalarea

Totodata, o conditie de baza pentru autorizarea operatiunilor enumerate mai sus este ca in rezultatul lor sa nu se modifice caracteristicele tehnice, calitative si cantitative ale marfurilor in asemenea mod, incit sa produca schimbarea clasificarilor lor la nivelul primelor patru cifre din Nomenclatorul marfurilor al Republicii Moldova.