Brokeraj Vamal

Brokeraj Vamal


ÎS Vamservinform este dispusă colaborării în domeniul brokerajului vamal atît cu instituțiile de stat, cît și cu companiile private. Clienții IS Vamservinform sînt reprezentați în organele vamale prin reprezentanța directă.

Lista serviciilor prestate include:

 1. Perfectarea declaraţiei vamale primare în regim vamal tranzit, export, import, inclusiv regimuri suspensive
 2. Perfectarea declaraţiei vamale complementare
 3. Perfectarea declaraţiei vamale sumare cu depozitare provizorie
 4. Perfectarea declaraţiei vamale privind valoarea în vamă a mărfurilor DVV-1
 5. Calculul procedurilor vamale (formular PV-1)
 6. Perfectarea scrisorilor de transport internaţional (CMR)
 7. Perfectarea carnet TIR
 8. Perfectarea facturii internaţionale (INVOICE)
 9. Perfectarea autorizaţiei pentru regimuri suspensive
 10. Perfectarea borderoului documentelor anexate
 11. Perfectarea certificatului de origine
 12. Prelucrarea şi prezentarea declarației vamale conform procedurii stabilite şi a actelor anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. Asistenţa la control documentar și fizic al mărfii în regim vamal tranzit, export, import, inclusiv regimuri suspensive
 13. Pregătirea adresărilor și cererilor adresate organelor vamale și altor instituții de stat
 14. Servicii de intermediere la preluarea documentelor necesare vămuirii
 15. Asigurarea garanţiei la tranzit național și tranzit internaţional
 16. Asigurarea garanţiei la alte regimuri suspensive și depozitarea provizorie
 17. Alte servicii la solicitarea Clientului

Totadată ÎS Vamservinform oferă garantarea drepturilor de import/export pentru vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport la depozitarea provizorie și în diferite regimuri vamale suspensive în dependența de solicitarea Clientului.

Reprezentanțele noastre sînt situate la posturile vamale Leușeni, Sculeni, Giurgiulești, Petricani, Industrială, Edineț, Florești, Bălți, Călărași, Cahul, Ungheni și Bender 2.

Pentru informații suplimentare puteți contacta oficiul central:

tel/fax- 022-432813   office.db@www.vsi.md

060200818                 060200819