Cursuri specialiştilor în domeniul vămuirii

Cursuri specialiştilor în domeniul vămuirii


O pregătire profesională bună – cea mai scurtă cale spre succes!

Cursuri de instruire primară a specialiştilor în domeniul vămuirii

A deveni specialist în domeniul vămuirii este posibil – studiind după un program special aprobat de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova. O nouă profesie care poate fi o nouă etapă spre succesul Dvoastră. Obţineţi Certificat de calificare a specialistului în domeniul vămuirii  şi aveţi posibilitate de a vă angaja în cele mai mari companii din republică.

Formarea specialiştilor în domeniul vămuirii are următoarele obiective  de bază: 

 • obţinerea unor cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini minime necesare pentru exercitarea  atribuţiilor specialistului în  domeniul vămuirii;
 • adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor la schimbările cadrului legislativ şi normativ, la cele organizaţionale, funcţionale şi de alt ordin   din domeniul activităţii vamale;
 • însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • ridicarea nivelului calităţii serviciilor prestate de specialiştii în domeniul vămuirii.

Instruirea/perfecţionarea se realizează în baza programelor speciale aprobate de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova. Cursul de instruire primară conţine prelegeri şi lecţii practice cu o durată de 160 ore (5 – 6 săptămîni). Instruirea se realizează în cadrul Centrului de instruire al colaboratorilor vamali.  Sălile de studii sînt dotate cu   sisteme informaţionale performante. La procesul de instruire sînt atraşi în calitate de formatori specialişti din cadrul Serviciului Vamal şi din instuţiile de învăţămînt superior din ţară, precum şi experţi străini, ce asigură însuşirea cu metode şi procedee moderne de lucru. Audienţilor, după susţinerea testului de evaluare, li se eliberează Certificat de audiere a cursului de instruire. 

Cursurile de instruire primară se organizează periodic pe parcursul anului.

Pentru anul 2017 se planifică Cursuri de instruire primară în următoarele perioade:
 1. Februarie – Martie;
 2. Mai – Iunie;
 3. Septembrie - Octombrie;
 4. Noiembrie - Decembrie;
Persoanele care intenţionează să audieze cursul deplin pot depune cerere de inscriere cu anexarea următoarele documente:
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii.

Cerinţe minime obligatorii:

 • studii superioare sau medii de specialitate;
 • cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Informaţii de contact:       

Adresa: Republica Moldova MD-2059
mun. Chişinău, str. Petricani, 21/3
tel. (022) 400-265, 
email: ivantoc_77@yahoo.ca