Despre revista VAMA


Revista VAMA – Publicaţie periodică a Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Analiza actelor legislative şi normative cu caracter vamal, economic, fiscal, aspecte practice ale activităţii vamale, consultaţii şi recomandări ale experţilor în domeniul vamal, interviuri cu reprezentanţii agenţilor economici antrenaţi în activitatea economică externă, evenimente din activitatea organelor vamale.

Redacţia revistei VAMA
tel/fax. + (373 22) 507-251, mob: 069713831
email: vama@gmail.com

Începând cu 2013 revista VAMA se publică în noul format.

Revista se distribuie prin abonare. Indice de abonare – 31952.     
Abonarea o puteţi efectua prin:
Poşta Moldovei – (022) 22-60-46   
Ediţii periodice – (022) 23-80-73  
Moldpresa – (022) 22-63-23

Revista VAMA ce a apărut în perioada anilor 2007-2015, în format electronic, o puteţi vizualiza accesând fiecare număr, şi anume trimiterea înserat.

Nr. 1 2016
Nr. 2 2016
Nr. 3 2016
Nr. 1 2015
Nr. 2 2015
Nr. 3 2015
Nr. 4 2015
Nr. 1 2014
Nr. 2 2014
Nr. 3 2014
Nr. 4 2014
Nr. 1 2013
Nr. 2 2013
Nr. 3 2013
Nr. 4 2013
Nr. 1 2012
Nr. 2 2012
Nr. 3 2012
Nr. 4 2012
Nr. 1 2011
Nr. 2 2011
Nr. 3 2011
Nr. 4 2011
Nr. 1 2010
Nr. 2 2010
Nr. 3 2010
Nr. 4 2010