Semnătura Electronică

Semnătura Electronică


Pentru obținerea semnăturii electronice urmează să fie prezentat următorul set de documente în formă scanată precum:

  1. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, (copia)
  2. Certificat de înregistrare, (copia)
  3. Buletin de identitate a specialiștilor în domeniul vămuirii, (copia)
  4. Cod declarant a specialiștilor în domeniul vămuirii(BRK;DEC;PVD), (se indică în cerere)
  5. Rechizite bancare.
  6. Cerere din partea întreprinderii pentru procurare (stic nou) sau prelungirea sticului (sticul se va prezenta).
  7. Copia ordinului de angajare la serviciu.

Pe adresa de e-mail: de@vsi.md
Telefoanele de contact: 022 400-269, 022 400-251
Mobil: 060 302-680, 060 302-679