Servicii informaţionale

Servicii informaționale


Conform Statutului întreprinderii principalele domenii de activitate sunt următoarele:

 1. Asigurarea funcţionării serverelor Serviciului Vamal (SV);
 2. Administrarea şi monitorizarea în regim Linie Fierbinte a Sistemului Informaţional Integrat Vamal (SIIV). Această activitate presupune asistenţă consultativă utilizatorilor şi supraveghere timp de 24 de ore a echipamentului SIIV, a sistemului de gestiune a bazelor de date „ORACLE”, cît şi configurarea acestora în scopul funcţionării eficiente a întregului SIIV;
 3. Oferirea suportului tehnic şi metodologic inspectorilor vamali, la solicitare;
 4. Administrarea şi asigurarea securităţii paginii WEB a Serviciului Vamal www.customs.gov.md, modificarea codului de program şi designului, după necesitate, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006;
 5. Administrarea şi monitorizarea Sistemului Informational de schimb de date cu Ucraina;
 6. Administrarea si monitorizarea sistemului de informare E-channel;
 7. Participarea la promovarea politicii unice a SV în domeniul informatizării, creării şi implementării noilor tehnologii informaţionale şi de securitate, sistemelor şi reţelelor informaţionale, necesare activităţii organelor vamale;
 8. Asigurarea funcţionalităţii echipamentelor informaţionale şi de comunicaţii a organelor vamale;
 9. Proiectarea, implementarea, configurarea şi menţinerea reţelelor locale de calculatoare şi a sistemului de telecomunicaţii ale organelor vamale;
 10. Configurarea routerelor Cisco şi a echipamentelor VPN;
 11. Monitorizarea si administrarea echipamentelor mobile de scanare X-Ray la posturile vamale;

Elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software

Crearea şi implementarea aplicaţiilor software, adăugarea unor noi funcţionalităţi la aplicaţiile  existente, migrarea spre versiuni noi.

Programare şi design WEB

Crearea paginilor şi aplicaţiilor WEB, începînd de la designul grafic al elementelor, până la adăugarea de componente adiţionale dinamice şi sisteme de administrare;

Monitorizare şi asistenţă tehnică

Asigurarea funcţionării şi utilizării corespunzătoare a sistemelor de calcul, a reţelelor şi a echipamentelor periferice;

Reparaţia tehnicii electronice

Specialiştii întreprinderii vor depista şi înlătura defecţiunile tehnice a calculatoarelor, serverelor, echipamentelor de reţea, echipamentelor de birou, surselor de alimentare electrică etc;

Implementarea, dezvoltarea şi menţinerea infrastructurii informaţionale

Instalarea, dezvoltarea, menţinerea şi administrarea reţelelor de date/voce, a serverelor de producţie şi centrelor de date,  a sistemelor integrate informaţionale;

Consultanţă în domeniul tehnologiilor informaţionale

Cuprinde o gamă largă de activităţi menite să crească eficienţa instituţiilor şi companiilor: evaluarea Sistemelor Informatice în scopul identificării soluţiilor menite să răspundă necesităţilor instutuţiei sau companiei, elaborarea proiectelor tehnice pentru Sistemele Informatice planificate.