Servicii


Întreprinderea de Stat „Vamserinform”, amplasată în mun. Chișinău, str Petricani 21/3 are în gestiune clădiri clasificate ca depozite și încăperi auxiliare care sunt destinate transmiterii în folosință provizorie agenților economici solicitanți.

Regimul de antrepozit vamal este un regim vamal suspensiv, care permite depozitarea marfurilor straine si autohtone in anumite locuri aprobate de organul vamal, si care se afla sub supravegherea acestuia, fara aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica economica.

Elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software.
Crearea şi implementarea aplicaţiilor software, adăugarea unor noi funcţionalităţi la aplicaţiile existente, migrarea spre versiuni noi.

A deveni specialist în domeniul vămuirii este posibil – studiind după un program special aprobat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova.

Organism de Inspectie este o entitate creată la data de 19 octombrie 2015 pe baza direcției evidență marfară, al Î.S.”VAMSERVINFORM” cu scopul respectării prevederilor Legii metrologiei.

Elaborarea proiectelor de scrisori/demersuri către organele vamale în vederea plasării mărfurilor sub destinaţie vamală solicitată de Client.